Uppdaterade Terms of Use
Terms of Use för Consignor-plattformen kommer att uppdateras 1 januari 2019.

Som en anpassning till den nya abonnemangsstrukturen som introduceras med Consignors abonnemang kommer vi att uppdatera våra Terms of Use. Alla ändringar har gjorts för att göra det ännu tydligare vad du kan förvänta dig från Consignor.

De viktigaste ändringarna har att göra med:

  • Abonnemang
  • SLA-nivå
  • Incident severity

Hämta de uppdaterade Terms of Use

Hur godkänner jag de uppdaterade Terms of Use?
Genom att fortsätta att använda Consignor-plattformen och betala din nästa abonnemangsfaktura anses du godkänna de uppdaterade Terms of Use. Så du behöver inte göra något annat i detta avseende.


Text av Consignor, news@consignor.com

Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på  linkedin logo