Uppdaterad Terms of Use

Terms of Use för Consignor-plattformen är uppdaterade per 2018-01-01.

För att försäkra att både du och Consignor lever upp till de stränga kraven i EU-lagstifningen så har vi naturligtvis uppdaterat våra Terms of Use. De uppdaterade Terms of Use klargör dina åtagande som kund.

Uppdateringarna är huvudsakligen implementerade för att anpassa villkoren så att de når upp till kraven för GDPR.

Hur accepterar jag de uppdaterade Terms of Use?
Fortsatt användning av Consignor-plattformen samt betalning av nästa licensfaktura anses som accept av de uppdaterade Terms of Use.

Ladda ner uppdaterade Terms of Use.


Text by Consignor, news@consignor.com

We will keep you updated on delivery. Follow Consignor on linkedin logo google plus logo