Jussi Vuorela

Av våra 300 dagliga försändelser innehåller ungefär 60 farligt gods. Det betyder att vi varje dag måste skapa en stor mängd dokumentation för farligt gods som måste vara uppdaterad och utskickad till våra transportörer på ett korrekt sätt. För att vi inte ska drunkna i pappersarbete har vi valt att automatisera hela processen kring att skicka farligt gods genom att använda Dangerous Goods i Consignor

Jussi Vuorela
Logistics Planner, Motoral

Så här skickar vi farligt gods på ett snabbt och enkelt sätt

Omfattande dokumentation och EDI-överföring gör det förvirrande och tidskrävande att skicka farligt gods. Men inte för det finska företaget Motoral som dagligen skickar bensin, bilbatterier och aerosoler problemfritt till affärer, verkstäder och konsumenter i Finland och Estland.

När företag och e-handlare skickar farligt gods måste de dokumentera all information om försändelsen till transportören, bland annat materialnamn, klass och UN-nummer. Det är nödvändigt för att transportören ska veta hur det farliga godset ska hanteras. All denna dokumentation är besvärlig och tidskrävande. Det är ett problem som den finska bildelsgrossisten Motoral känner till och har hittat en lösning på:

”Av våra 300 dagliga försändelser innehåller ungefär 60 farligt gods. Det betyder att vi varje dag måste skapa en stor mängd dokumentation för farligt gods som måste vara uppdaterad och utskickad till våra transportörer på ett korrekt sätt. För att vi inte ska drunkna i pappersarbete har vi valt att automatisera hela processen kring att skicka farligt gods genom att använda Dangerous Goods i Consignor”, säger Jussi Vuorela, Logistics Planner på Motoral.

Dangerous Goods i Consignor automatiserar utskriften av de dokument för farligt gods som Motoral behöver, och överför samtidigt EDI till transportörerna. Det enda som Motoral behöver göra är att lägga in sitt farliga gods som artiklar i en online-katalog i DG Office, en databas som validerar deras farliga gods. På så sätt sparar Motoral manuella processer och undviker böter och eventuella  olyckor, som kan orsakas av slarvig dokumentation, tack vare den inbyggda valideringen.

”Det är mycket viktigt att vår programvara för delivery management har stöd för farligt gods. Consignor är den enda leverantören av delivery management vi hittat på marknaden som har det. Consignor hjälper oss inte bara med farligt gods. Vi upplever många andra fördelar med att använda Consignor för alla våra försändelser”, säger Jussi Vuorela.

Programvara som gör både kunder och anställda nöjda
Motorals kunder kräver snabba, pålitliga, billiga och spårbara leveranser. Framför allt är track & trace en viktig funktion för Motorals e-handelskunder.Motoral kan möta alla dessa krav tack vare Consignor. Jussi Vuorela förklarar:

”Vi minskar våra kunders transportkostnader när de köper flera olika varor eftersom vi automatiskt konsoliderar deras beställningar i Consignor. Consignor tillåter oss också använda track & trace och vi kan sammanställa vår dagliga sändningsvolym i listor. På så sätt samlar vi in statistik om vårt utgående flöde och vidarebefordrar det till våra transportörer, vilket gör att vi kan hålla nere transportpriserna.”

Motorals lager och i deras kundtjänst märks det också att de använder Consignor för sina försändelser.

”Våra lagerpersonal lägger mycket mindre tid på att skicka paket eftersom de inte behöver skriva ut etiketter och transportdokument manuellt. De behöver inte heller boka försändelser i olika transportörssystem. Consignor gör detta automatiskt i ett enda komplett system. Vår kundtjänst kan också snabbt spåra paket i Consignor Portal som ständigt uppdateras med information om paketets status. Portalen gör också att vi i förväg kan meddela kunder om deras paket kommer att bli försenat. Track & trace är en stor fördel”, avslutar Jussi Vuorela.


Text av: Consignor redaktionen, news@consignor.com
Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på linkedin logo

Motoral:

  • Motoral grundades 1958 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
  • Motoral är en bildelsgrossist som också säljer färg och dryckesautomater.
  • Motorals försändelser med farligt gods består av spolarvätska, bensin, aerosoler, bilbatterier och färg.

Fakta:

  • Farligt gods kan t.ex. vara explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor, giftiga ämnen, smittsamma ämnen, radioaktiva ämnen och frätande ämnen.