Thomas Wallin, CEO, BFT Logistik

Scan App är flexibel och oberoende av hårdvara vilket är av högsta vikt för oss eftersom vi använder många externa chaufförer för att leverera paket och varor. Med Scan App kan vi erbjuda track & trace för alla paket, förutsatt att chaufförer har en smartphone – vilket i princip alla har nuförtiden. Det är en enorm fördel att vi inte behöver använda olika system och hårdvara för att komma åt track & trace-information från våra olika externa chaufförer. Track & trace är en grundpelare för distributionsbranschen!

Thomas Wallin
CEO, BFT Logistik

Bättre och snabbare paketleveranser med Consignor

Den danska transportören BFT Logistik baserar all sin skanning, kommunikation och track & trace på Consignors programvara. Detta ger dem en spårbar, snabb och effektiv transportprocess.

BFT Logistik levererar allt från mobiltelefoner till kök för konsumenter och företag. De har en stor variation av kunder, från stora onlinebutiker till bland annat glass- och köksutrustningsföretag. Företaget har varken egna fordon eller chaufförer utan anlitar externa förare vid behov och har många olika åkare anslutna. Under 2013 bytte BFT Logistik ut alla sina anslutna förares PDA-skannrar mot Scan App från Consignor. Detta eftersom de behövde ett gemensamt skanningsverktyg för alla deras olika åkare som gör att all data levereras i samma format. Innan de använde Scan App var det svårt för BFT Logistik att spåra och dokumentera paket eftersom varje åkare skötte detta på sitt eget sätt. Deras CEO Thomas Wallin säger att Scan App visserligen var en liten investering, men tjänsten har blivit oumbärlig för BFT Logistiks affärsmodell:

Scan App är flexibel och oberoende av hårdvara vilket är av högsta vikt för oss eftersom vi använder många externa chaufförer för att leverera paket och varor. Med Scan App kan vi erbjuda track & trace för alla paket, förutsatt att chaufförer har en smartphone – vilket i princip alla har nuförtiden. Det är en enorm fördel att vi inte behöver använda olika system och hårdvara för att komma åt track & trace-information från våra olika externa chaufförer. Track & trace är en grundpelare för distributionsbranschen!”

Om någon av BFT Logistiks chaufförer inte har en smartphone för att använda Scan App får denne låna en av BFT Logistik. Sedan de började använda Scan App i Consignor fick BFT Logistik inte bara bättre track & trace utan blev även en del av Consignors transportördatabas – världens största databas av transportörer som finns i ett Delivery Management-system. Nu kan alltså företag som använder Consignors programvara för utskrift av adressetiketter och för bokning av försändelser hos olika transportörer välja BFT Logistik för att leverera sina försändelser.

”Som Consignor Carrier kan vi vara säkra på att få strukturerade och automatiskt överförda försändelsedata från våra kunder, vilket effektiviserar vårt dagliga arbete. Vi blir också synliga för fler potentiella kunder i och med att vi är tillgängliga på en plattform med mer än 10 000 användare, och vi blir marknadsförda på Consignors webbplatser”, säger Thomas Wallin.

Consignor är således inblandade i flera delar av transportprocessen hos BFT Logistik. Det är en fördel för både anställda och kunder eftersom det innebär sparade arbetstimmar och färre fel orsakade av den mänskliga faktorn, samtidigt som det ger snabb och smidig track & trace. På det hela taget gör det transportprocessen mer effektiv.

Steg för steg: Så här är Consignor inblandade i BFT Logistiks transportprocess

  1. BFT Logistiks kunder, t.ex. Bilka.dk, bokar sina försändelser via sin egen Consignor-plattform för upphämtning av BFT Logistik.
  2. Kunden skriver automatiskt ut adressetiketten från Consignor i BFT Logistiks format och sätter den på paketet.
  3. BFT Logistik får försändelsedata via automatiskt från kunden om vilka paket de vill få levererade.
  4. BFT Logistik hämtar kundens paket och skannar samtidigt paketen med Scan App. Informationen från skanningen lagras i kundens Consignor Portal. Consignor Portal är en molnbaserad tjänst som fortlöpande uppdateras med information om försändelserna som har skapats av kunden i Consignor. Via Consignor Portal kan kunden följa statusen för enskilda försändelser.
  5. BFT Logistik levererar paketet till slutkunden och ber kunden skriva under i Scan App för att bekräfta att paketet har levererats. Informationen lagras i Consignor Portal och transportprocessen är slutförd. Om slutkunden inte är hemma kan BFT Logistik placera paketet på en säker plats efter överenskommelse med slutkunden och med Scan App ta en bild av paketets placering. Bilden skickas till Consignor Portal för att senare kunna spåras.

 


Text av: Consignor redaktionen, news@consignor.com
Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på linkedin logo

BFT Logistik:

  • 30–35 externa åkare är anslutna till BFT Logistik.
  • Mellan 75 och 150 förare arbetar för företaget, beroende på säsong och kundaktivitet.
  • De levererar paket och varor till stormarknader, cateringkök, kiosker, arbetsplatser och privata adresser.

Fakta:

Consignor