Rolf Danielsen, Berggård Amundsen

Med Consignor samlar vi all information på samma ställe: leveranssätt, transportörer, spårning, dokumentation och rapporter. Den stora mängd information vi har tillgång till i Consignor Portal utgör också grunden när vi utvärderar nya transportörer. Consignor är ett flexibelt system och företaget har en supportorganisation där det alltid finns både vilja och kunskap att hitta lösningarna vi önskar.

Rolf Inge Danielsen
Logistics Director, Berggård Amundsen

Med Consignor är vår logistik transparant och tidseffektiv – Berggård Amundsen & Co

Kvalitet i leveranserna är avgörande för elektronikgrossisten Berggård Amundsen & Co AS. Därför använder de Consignor för att dagligen skicka fler än 1200 kollin till kunder runt om i Norge.

Berggård Amundsen levererar dagligen elektrisk utrustning till installatörer, kraftverk och byggnadsplatser i hela Norge. Att leveranserna är korrekta och anländer i tid är avgörande för deras kunders verksamhet. Rolf Inge Danielsen, Logistics Director, förklarar hur leveransprocessen kvalitetssäkras:

“Vi använder oss av flera olika transportörer som kör upp till 80 dagliga rutter från vårt huvudlager. Därutöver kör transportörer gods från våra 25 servicecenter på olika platser i Norge. Med många olika transportörer kan det vara oerhört tidskrävande att spåra leveranserna om du inte har ett system som samlar all data på ett och samma ställe. Med Consignor slösar vi ingen tid på att lägga in och hitta information eller spåra kollin i olika system. Consignor är integrerat med både vårt WMS Astro, som används vid huvudlagret och med vårt affärssystem M3, som våra 25 servicecenter har tillgång till. Detta förbättrar vår track & trace och ger personalen möjlighet att spåra koncernens samtliga leveranser.”

Förutom att ha många transportörer levererar Berggård Amundsen gods på olika sätt. Consignor har stöd för detta och används för transporter mellan huvudlager och servicecenter, från huvudlager till slutkund och från servicecenter till slutkund. Consignor används även för att spåra leveranser som slussas via huvudlagret utan att registreras i affärs- eller WMS-systemet. För dessa skriver Consignor ut etiketter och meddelar via e-post servicecentret att leveransen är på väg.

Consignor stödjer våra framtidsplaner
Berggård Amundsen använder Consignor Portal och Scan App för spårning av leveranser. Portalen är en molnbaserad tjänst som kontinuerligt uppdateras med spårningsinformation från transportörer och servicecenter som använder Consignors scanningsverktyg Scan App. Scan App är gratis och används för att registrera leveransstatus. Våra servicecenter använder Scan App för att registrera varorna som kunder hämtar ut och förarna använder Scan App för att skicka detaljerad information om leveranserna till Berggård Amundsens Consignor Portal.

Rolf Inge Danielsen ser positivt på funktionaliteten i Consignor och hur den stödjer Berggård Amundsens framtidsplaner.

“Med Consignor samlar vi all information på samma ställe: leveranssätt, transportörer, spårning, dokumentation och rapporter. Den stora mängd information vi har tillgång till i Consignor Portal utgör också grunden när vi utvärderar nya transportörer. Consignor är ett flexibelt system och företaget har en supportorganisation där det alltid finns både vilja och kunskap att hitta lösningarna vi önskar. Den kontinuerliga utvecklingen som görs av programmet ger oss en stabil grund för framtiden.”


Text av: Consignor redaktionen, news@consignor.com
Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på  linkedin logo

Fakta:

Consignor