Programvaran Consignor kopplar ihop
era kunder med ert lager

Delivery Management handlar om att koppla ihop era kunder med ert lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en standardintegration med Consignor ser vi till att era kunder alltid får samma högkvalitativa upplevelse när de får en leverans från er, oavsett vilken kombination av transportörtjänster ni väljer.

Globe with Consignor offices

Consignors kontor i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Rumänien, Storbritannien och Kina.

Ett globalt företag med lokal närvaro

Consignor förbättrar er leveransprocess genom att göra det enklare, mindre tidskrävande och billigare att skicka beställningar till era kunder.

Vi ägnar oss uteslutande åt Delivery Management. Vi utvecklar och licenserar programvaruplattformen Consignor, som innehåller alla stadier av transport- och leveransprocessen och erbjuder våra kunder en integrerad, hållbar och komplett leveranslösning. Via Consignorplattformen får ni tillgång till världens största utbud av transportörer.

Consignorplattformen hanterar mer än 100 miljoner försändelser per år och ser till så att mer än 10 000 kunder kan välja den lösning som passar bäst för deras försändelser, oavsett vilken transportör, ERP eller e-handelslösning som används. Vår klientportfölj innehåller allt från små start-ups som driver onlinebutik till stora tredjepartslogistikföretag. Vi påverkas av våra kunders behov och växer tillsammans med våra kunder, både när det gäller programvaruutveckling och rent geografiskt.

Vi har 155 anställda och förväntar intäkter på 20 miljoner euro i 2018. Consignor har därmed blivit den största leverantören av Delivery Management-programvara.

FAKTA OM CONSIGNOR

World's largest carrier library

Världens största transportördatabas

Warehouse

Över 10 000 kunder

Package

Mer än 100 000 000 försändelser per år

Money

20 000 000 euro i omsättning

VÅR HISTORIA

1997: Företaget grundades i Oslo av Peter Tang Thomsen, som lanserade programvaran Winedi. Syftet med Winedi var att göra godstransporter smidigare genom automatisk överföring av försändelsedata.

2002: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Aarhus i Danmark.

2007: Företaget öppnar en utvecklingsavdelning i Bukarest i Rumänien. Winedi tas bort och ersätts med den förbättrade och hållbara Delivery Management-plattformen Consignor.

2009: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Stockholm.

2011: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Tammerfors i Finland.

2014: Consignor uppnår 100 anställda.

2015: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Shanghai i Kina.

2016: Företaget byter namn från EDI-Soft till Consignor. Consignor öppnar ett dotterbolag i London.