Programvaran Consignor kopplar ihop
era kunder med ert lager

Delivery Management handlar om att koppla ihop era kunder med ert lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en standardintegration med Consignor ser vi till att era kunder alltid får samma högkvalitativa upplevelse när de får en leverans från er, oavsett vilken kombination av transportörtjänster ni väljer.

Consignors kontor i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Rumänien, Storbritannien och USA.

Ett globalt företag med lokal närvaro

Consignor förbättrar er leveransprocess genom att göra det enklare, snabbare och billigare att skicka beställningar till era kunder. Vi ägnar oss uteslutande åt Delivery Management.

Vi utvecklar programvaruplattformen Consignor, som inbegriper alla stadier av transport- och leveransprocessen, och erbjuder våra kunder en integrerad, hållbar och komplett leveranslösning som uppfyller deras behov och utvecklas i linje med deras strategier.

Som marknadsledande leverantör av programvara för Delivery Management erbjuder Consignor såväl grundliga kunskaper om transport och logistik som en enastående programvaruarkitektur och -design. Vår programvara innehåller världens största transportördatabas och kopplar samman varje avsändare med den transportör som bäst motsvarar fraktbehoven.

Consignor-plattformen hanterar miljontals försändelser per år och ser till så att mer än 10 000 kunder kan välja den lösning som passar bäst för deras försändelser, oavsett vilken transportör, ERP, WMS eller webbutik de använder. Vår klientportfölj innehåller allt från små onlinebutiker till stora multinationella företag. Vi är uppmärksamma på våra kunders behov och strävar efter att växa tillsammans med våra kunder, både geografiskt och genom att ständigt hitta nya sätt att uppfylla deras behov.

Vi har mer än 160 anställda och intäkter på 19 miljoner euro i 2018. Consignor har därmed blivit en av de största leverantörerna av Delivery Management-programvara.

FAKTA OM CONSIGNOR

World's largest carrier library

Världens största transportördatabas

Warehouse

Över 10 000 kunder

Package

Mer än 100 000 000 försändelser per år

Money

19 000 000 euro i omsättning

VÅR HISTORIA

1997: Företaget grundades i Oslo av Peter Tang Thomsen, som lanserade programvaran Winedi. Syftet med Winedi var att göra godstransporter smidigare genom automatisk överföring av försändelsedata.

2002: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Aarhus i Danmark.

2007: Företaget öppnar en utvecklingsavdelning i Bukarest i Rumänien. Winedi tas bort och ersätts med den förbättrade och hållbara Delivery Management-plattformen Consignor.

2009: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Stockholm.

2011: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Tammerfors i Finland.

2014: Consignor uppnår 100 anställda.

2016: Företaget byter namn från EDI-Soft till Consignor. Consignor öppnar ett dotterbolag i London.

2018: Ett dotterbolag till företaget öppnas i Atlanta, Georgia, USA.