Den senaste versionen av Scan App som släpptes nyligen innehåller en ny funktion: meddelanden i Action Center. Med den kan kontrolltornet skicka meddelanden till användarna på fältet.

Action Center-meddelanden är vanligtvis korta meddelanden som kontrolltornet kan skicka i realtid till användarna för att göra arbetet enklare. Det kan röra sig om meddelanden som ”Trafikolycka! Undvik väg E6”, ”Det ska snöa i morgon, glöm inte att byta däck” eller ”Ring mig när du är framme hos kunden”.

Meddelandena konfigureras och skickas via Consignor Action Center och när en användare har läst meddelandet skickar enheten en statusuppdatering till servern så att kontrolltornet får reda på att meddelandet har lästs. Lästa meddelanden tas automatiskt bort efter fem dagar så att användaren inte distraheras av gamla meddelanden som inte är aktuella längre och därför kan fokusera på de senaste nyheterna.

Meddelandena i Action Center är inte tänkta att ersätta e-postmeddelanden eller sms eftersom det rör sig om envägskommunikation från kontrolltornet till användare. De gör dock att kontrolltornet kan vara mer produktivt genom att skicka korta aviseringar direkt från gränssnittet i Action Center till användarens primära verktyg.

I vår FAQ finns mer information om Action Center och om hur du skickar meddelanden i Action Center.

Du kan redan nu ladda ned den nya versionen av Scan App med Action Center-meddelanden till både iPhone och Android-enheter.


Text av Consignor, news@consignor.com

Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på linkedin logo google plus logo