Denna nya funktion lanserades med Scan App version 4.3.0. Funktionen gör att du med hjälp av Scan App kan ändra status för flera försändelser samtidigt, vilket ger en mer komplett Track & Trace-historik för varje enskild försändelse.

Paket/gods skickas ofta tillsammans. De kan placeras på en pall eller i en korg som lastas i en lastbil tillsammans med andra pallar eller korgar. Det gör det svårt att skanna enskilda leveranser och uppdatera deras status på vägen till mottagaren. Om lastbilen till exempel blir försenad är det i princip omöjligt att skanna alla paket i bilen för att ändra deras status till ”försenad”. Tack vare funktionen Container blir denna uppgift mycket enklare, vilket leder till en förbättrad och mer detaljerad Track & Trace-historik för varje enskild försändelse.

Med funktionen Container i Scan App kan du nämligen föra samman flera försändelser i en gemensam ”behållare”. Det kan röra sig om flera mindre försändelser som har placerats i en gemensam fysisk behållare, men det kan även vara en virtuell behållare för paket som ska till samma ställe. Det går även att skapa flera nivåer av behållare. Ett paket kan till exempel placeras i en låda, lådan i en korg och korgen i en lastbil. Lådan, korgen och lastbilen är alla olika nivåer av behållare. Status kan läggas till på alla nivåer.

Snabbare och med bättre översikt
Genom att gruppera försändelser med hjälp av den nya funktionen Container får du bättre översikt och kontroll över dina försändelser, framför allt om du skickar många små objekt. I stället för att skanna varje enskilt paket på en lastbil behöver användaren bara skanna behållarens ID för att uppdatera status för alla försändelser i behållaren.

Det går även att lägga till händelser via returinformation från transportören med behållarens ID som nyckel.

 

Här finns mer information om hur du aktiverar och använder funktionen Container i Scan App

Kontakta oss här om du vill komma igång med Scan App och funktionen Container.


Text av: Consignor redaktionen, news@consignor.com

Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på linkedin logo