Consignor förenklar transport av farligt gods

Med Consignor är det enkelt att transportera farligt gods, eftersom utskriften av de dokument som krävs sker automatiskt och all nödvändig information skickas till transportören.

HUR

  • Automatisk utskrift av dokumentation för farligt gods.
  • Onlinekatalog med artiklar som utgör farligt gods.
  • Integrering med DG Office.

VARFÖR

  • Förenklar transport av farligt gods.
  • Försäkrar korrekt dokumentation.
  • Enkel integrering.
  • Skriver ut alla fraktdokument i samband med transport av farligt gods.

DANGEROUS GOODS I CONSIGNOR

Försändelser med farligt gods är sådana som t.ex. innehåller explosiva, brandfarliga, giftiga, smittsamma, radioaktiva eller frätande ämnen och föremål. När du transporterar farligt gods måste du dokumentera alla uppgifter om försändelsen för transportörerna så att de vet hur varorna ska hanteras. Dokumentationen för farligt gods måste uppfylla en del stränga juridiska krav, vilket kan göra processen förvirrande och tidskrävande. Därför kan det vara fördelaktigt att automatisera processen med Consignor.

Consignor skriver automatiskt ut den nödvändiga dokumentationen för farligt gods och skickar information till transportören. Du kan använda Dangerous Goods i Consignor oavsett om transporten går över land eller hav och oavsett destination. Den automatiska processen går via en integrering med DG Office (från DGM), som ser till att det farliga godsets beskrivningar och dokumentation alltid hålls uppdaterade, så att dina försändelser anländer på ett säkert sätt. Integreringen med DG Office kontrolleras med hjälp av Consignors integreringsmodul. För att kunna använda Dangerous Goods måste du skaffa en licens för DG Office från en DGM-partner.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Först och främst måste du ansluta dig till en DGM-partner och skaffa en DG Office-licens för att transportera farligt gods. Consignor kan hjälpa dig att hitta en DGM-partner om det behövs. När du har skaffat en licensnyckel är det enkelt att ansluta Consignor till DG Office.

Du lägger in dina artiklar som utgör farligt gods i DG Offices onlinekatalog med hjälp av dina användaruppgifter. Katalogen fungerar sedan som databas och validering av ditt farliga gods. Consignor samlar automatiskt in information om det farliga godset från DG Office med hjälp av varornas artikelnummer, vilka du kan fylla i manuellt eller importera (t.ex. från ERP-systemet) till ditt installerade Consignor. Detta sparar dig många arbetstimmar, eftersom du inte behöver fylla i dokumenten om farligt gods manuellt varje gång du transporterar farligt gods. Samtidigt hjälper den inbyggda valideringen till att skydda dig från böter och olyckor.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande Dangerous Goods i Consignor. Kontakta oss här.

 

Eller besök vår Help Center för att få mer info om Dangerous Goods.