Använd din smartphone som paketskanner

Scan App är en app för smartphones som du kan använda i stället för en traditionell PDA-skanner när du ska skanna adressetiketter. Skanningen överförs omedelbart till Consignor Portal, där du och dina kunder kan spåra paketet.

Titta på den här korta videon av hur Scann App fungerar.

HUR

 • Scan App är Consignors skannerapp för smartphones.
 • Scan App ersätter den traditionella PDA-skannern.
 • Scan App skannar streckkoder och dokumenterar statusen för en försändelse.
 • Scan App överför alla skanningar och all information om försändelsen till Consignor Portal.

VARFÖR

 • Använd ett verktyg som du redan har i fickan.
 • Enkelt att använda.
 • Även mindre transportörer kan erbjuda Track & Trace.
 • Scan App är oberoende av maskinvara.
 • Enkel åtkomst till Track & Trace.
 • Kommunikationsverktyg mellan dig och föraren.

SÅ HÄR FUNGERAR SCAN APP

Scan App är en applikation för smartphones. Den finns tillgänglig för Android och iOS. Den skannar streckkoden med hjälp av telefonens kamera och ändrar statusen för försändelsen. Det går att lägga till kommentarer, bilder, viktinformation, händelser, signaturer o.s.v., och all information skickas till Consignor Portal tillsammans med en tidsmarkering och en GPS-position. Det innebär att såväl transportörer som avsändare kan använda Scan App för att utöka informationen om paketen med Track & Trace och statusuppdateringar när de skickar och returnerar försändelser. Scan App fungerar med eller utan nätverkstäckning (mobil/Wi-Fi). När telefonen får nätverkstäckning igen skickas händelserna till Consignor Portal. Om du behöver hämta information från Scan App för andra syften kan dessa data samlas in med hjälp av webbtjänster och senare exporteras till andra system.

Ruttoptimering

Om du hanterar din egen fordonspark kan du använda funktionen för ruttplanering i Scan App för att planera och optimera förarens leveransrutt. Scan App tillhandahåller adresser, uppskattad ankomsttid och annan relevant leveransinformation, däribland alternativet att ringa mottagaren direkt från appen. Kickstart Route Planning med denna guide.

ANVÄND SCAN APP FÖR ALLA STRECKKODER

Alla streckkoder som skapas i Consignor kan skannas med Scan App. Om du vill använda Scan App för att skanna streckkoder som inte har skapats i Consignor kontaktar du oss för ytterligare information.

DATATRAFIK FRÅN SCAN APP

Scan App genererar förhållandevis lite datatrafik. Vanliga händelser komprimeras innan de överförs. Bilder genererar mer datatrafik. Om du befinner dig utomlands bör du därför överväga om det är nödvändigt att använda bilder, eller välja att använda lågupplösta bilder. Din mobiloperatör kan informera dig om priserna för datatrafik.

KOM IGÅNG MED SCAN APP

Ladda ned appen för iPhone här. Ladda ned appen för Android här. Konfigurera Scan App med Consignor Portal med hjälp av fem enkla steg:

 1. Be din arbetsgivare skicka en inbjudan till Scan App från Consignor Portal – gå till Action Center > Agents (Användare) > Invite new (Bjud in ny) > New agent (Ny användare) i Consignor Portal.
 2. Du får en inbjudan till att använda Scan App via sms eller e-post.
 3. Ladda ned Scan App till din smartphone via länken i sms:et eller e-postmeddelandet.
 4. Registrera ditt namn och mobilnummer (om du fick inbjudan via sms) eller e-postadress (om inbjudan kom via e-post) i Scan App.
 5. Scan App konfigureras automatiskt och du kan börja använda den direkt!

Om din arbetsgivare inte har tillgång till Action Center i Consignor Portal kan du kontakta kundservice lokalt om du vill komma igång med Scan App.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande Scan App. Kontakta oss här.

 

Eller gå till vår Help Center för mer info om Scan App.