Home · Consignor Plattformen · Kvalitetskontroll · Datavalidering
Cost Tracking symbol

Datavalidering och information förbättrar leveranskvaliteten

Datavalidering i Consignor gör att felaktiga adresser o.s.v. kan upptäckas innan paketen skickas. Samtidigt sparas information om försändelserna i Consignor, vilket gör att du får en bra översikt över dem.

Consignor förbättrar kvaliteten på dina leveranser tack vare datavalidering och en översikt över försändelserna i Consignor Portal.

HUR

 • Consignor validerar alla försändelsedata, inklusive mottagaradress och transportörskrav.
 • I Consignor Portal finns all information om försändelserna.
 • Consignor Portal är en molnbaserad tjänst, och du kan komma åt den från valfri standardwebbläsare.

VARFÖR

 • Minska antalet felaktiga försändelser.
 • Fyll i korrekt information om försändelserna.
 • Spara pengar.
 • Få en översikt över försändelserna.
 • Snabb Track & Trace.
 • Spåra i realtid.
 • Visa skillnader i fraktavgift.
 • Information om försändelser som grund vid förhandling med transportörer.

SÅ HÄR FUNGERAR DATAVALIDERING I CONSIGNOR

När du genererar en försändelse i Consignor validerar systemet automatiskt all information om försändelsen och ser till att informationen är korrekt och detaljerad. Consignor kontrollerar om mottagaradressen finns och om informationen om försändelsen matchar vald transportör. Den här datavalideringen förbättrar leveranskvaliteten eftersom den upptäcker felaktig information redan då försändelsen genereras.

I CONSIGNOR PORTAL FINNS INFORMATION OM FÖRSÄNDELSERNA

Alla data som genereras i Consignor kan du per automatik komma åt via Consignor Portal från valfri standardwebbläsare.

I Consignor Portal kan du spåra paket, se beräknad fraktavgift och sortera data efter försändelsestatus. Med Portal kan du även generera rapporter som kan användas i anslutning till fakturakontroll, geografiska transportmönster, ofta använda transportörer o.s.v. Du kan inkludera och exkludera information i rapporterna efter eget behov och exportera alla rapporter till Excel-format. Följande rapporter finns tillgängliga i Consignor Portal:

 

 • Försändelserapport:
  Översikt över leveransstatusen för försändelserna, från lager till mottagare.
 • Paketrapport:
  Översikt över leveransstatusen för paketet, från lager till mottagare.
 • Statistikrapport:
  Ta fram statistik om försändelser (nummer, vikt, fel o.s.v.), transportörer (produkt, fördelning, priser o.s.v.), leverans (typ, adress, land o.s.v.) med mera.
 • Radarrapport:
  Översikt över pågående försändelser som ännu inte har levererats.
 • Returrapport:
  Översikt över returnerade försändelser.
 • Återanvändningsrapport:
  Översikt över dina återanvändningspallar. 
 • Fakturarapport:
  Översikt över skillnaderna mellan dina förväntade fraktavgifter och transportörens fraktavgifter.

 

Om du behöver en översikt över försändelser som ska skickas internt inom företaget kan du använda en kombination av Consignor Portal och Consignor Inbound. Läs mer om Consignor Inbound här.

Consignor Portal används med fördel tillsammans med Consignors kostnadsfria skannerverktyg Scan App, som gör att du kan använda din smartphone som paketskanner. Läs mer om Scan App här.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande datavalidering eller Consignor Portal. Kontakta oss här.