Home · Consignor Plattformen · Kvalitetskontroll · Consignor Inbound
Cost Tracking symbol

Consignor förenklar den interna distributionen

Consignor Inbound är det idealiska verktyget för stora volymer av inkommande försändelser som måste skickas vidare internt till olika avdelningar och anställda. De inkommande försändelserna från olika transportörer samlas i Consignor med hjälp av paketskanning eller ometikettering.

HUR

  • I Consignor Inbound registreras alla inkommande försändelser.
  • Registreringen sker genom att etiketten skannas eller via ometikettering.
  • Skanna och dokumentera inkommande försändelser med Scan App.

VARFÖR

  • Översikt över inkommande försändelser.
  • Minska antalet paket som försvinner internt.
  • Enkel intern vidareleverans.
  • Intern Track & Trace.
  • Meddela anställda om att deras paket är på väg.
  • Enklare att planera arbetsuppgifter som är beroende av inkommande försändelser.

SÅ HÄR FUNGERAR CONSIGNOR INBOUND

Inkommande försändelser registreras i Consignor genom att etiketten skannas eller att en ny, intern etikett appliceras. När försändelsen har registrerats i Consignor informeras den interna mottagaren via e-post eller sms om att deras försändelse är på väg från godsmottagningsenheten. Om du använder Scan App eller någon annan skannerlösning för Consignor Inbound överförs skanningarna automatiskt till Consignor Portal, och såväl godsmottagningsenheten som den interna mottagaren kan hela tiden enkelt spåra försändelsen.

Det är en bra idé att använda Scan App för den interna distributionen av paket, eftersom du då kan dokumentera händelser för individuella försändelser, som till exempel att de har levererats till mottagaren, att förpackningen har skadats eller att det har uppstått något fel i leveransen.

KOM IGÅNG MED CONSIGNOR INBOUND

Konfigurationen av och priset på Consignor Inbound beror på antalet försändelser som företaget behöver distribuera internt och på eventuella andra krav som Consignor Inbound måste uppfylla. Därför behöver vi lära känna ditt företag lite bättre innan du kan komma igång med Consignor Inbound.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande Consignor Inbound. Kontakta oss här.