Home · Consignor Plattformen · Kvalitetskontroll · Carrier Performance
Cost Tracking symbol

Kommer dina leveranser fram i tid?

Med verktyget Carrier Performance i Consignor kan du följa upp dina leveranser och se om de kommer fram på avtalad tid och jämföra olika transportörer.

 

Hur?

  • I Consignor Portal samlas all tidsrelaterad information om försändelserna
  • Logga in på Consignor Portal och gå till Carrier Performance Report eller Carrier Performance Chart
  • Filtrera efter lokation, transportör, datum, produkt/tjänst och status
  • Jämför transportörer, produkter och tjänster
  • Följ upp servicenivåavtalet med transportören

 

Varför?

  • Kunderna uppskattar punktliga leveranser
  • Kontrollera om dina leveranser kommer fram på avtalad tid
  • Proaktivt kontakta kunder om leveransen inte kom fram på avtalad tid
  • Öka kundnöjdheten
  • Använda rapporter för analyser och i förhandlingar med transportörer

 

Olika studier har visat att punktlighet är av högsta vikt när det gäller leveranser. Att kunna leverera på avtalad tid är minst lika viktigt som att leveransen sker snabbt. Med Carrier Performance i Consignor får du en fullständig översikt över punktligheten för dina leveranser – vilka som kom fram på avtalad tid, vilka som kom för sent och vilka som kom för tidigt.

Så fungerar Carrier Performance

Carrier Performance i Consignor Portal konfigureras enligt det SLA som du har med var och en av dina transportörer. I avtalet anges den eftersträvade transporttiden för en viss produkt. Det kan exempelvis röra sig om att leveransen ska ske inom ett visst antal dagar eller under en specifik tidsperiod. Den eftersträvade transporttiden beräknas när försändelsen skapas i Consignor och sparas för att kunna jämföras med den faktiska transporttiden. Den faktiska transporttiden får du i form av returinformation från transportören. Alla transportörer som har möjlighet att skicka returinformation, från deras eget system eller via Scan App, kan konfigureras för Carrier Performance.

Konfigurationen sparas i en XML-fil som innehåller eftersträvade transporttider till olika områden och information om när försändelserna ska hämtas enligt det specifika transportörsavtalet. Du kan använda en konfiguration för hela installationen eller detaljerade konfigurationer på de lägre nivåerna (lokation och aktör).

När XML-filen har laddats upp aktiveras funktionen Carrier Performance och du kan då komma åt Carrier Performance Report i Consignor Portal.

 

Så utvärderar du transportörernas arbete

I Carrier Performance Report och Carrier Performance Chart visas leveransinformation om alla dina försändelser. Försändelser kan filtreras efter lokation, transportör, datum, produkt/service, status och mottagare. Det gör att du kan följa upp specifika försändelser och jämföra punktligheten för olika transportörer, produkter och tjänster.
Informationen kan sedan användas proaktivt i kommunikation med kunder eller för att utvärdera om dina transportörer uppfyller sitt SLA.

 

Hör gärna av dig om du har några frågor rörande Carrier Performance och Consignor Portal.

Eller besök vår FAQ där du kan läsa mer om Consignor Portal.