Quality Control symbol

Kvalitetskontroll

Med Consignor är det enkelt att hålla en hög kvalitetsnivå på leveranserna.

Information Symbol

CONSIGNOR VALIDERAR INFORMATIONEN OCH HÅLLER DIG À JOUR

När en försändelse genereras validerar Consignor all information om försändelsen och ser till att informationen är korrekt och detaljerad. Dessutom uppdateras Consignor kontinuerligt med paketets aktuella status så att du får en bra översikt över försändelserna.
Mer information om datavalidering.

Scan App Symbol

SCAN APP DOKUMENTERAR STATUSEN FÖR EN FÖRSÄNDELSE

Scan App är Consignors skannerverktyg för smartphones. Det ersätter traditionella PDA-skannrar och gör det till en enkel och snabb uppgift att skanna adressetiketter. Scan App synkroniseras med Consignor Portal och underlättar spårning och dokumentering av försändelser baserat på GPS-koordinater, bilder, signaturer o.s.v. Mer information om Scan App.

Scan App Symbol

Öka din leveranssäkerhet med Carrier Performance

Carrier Performance rapporteringen i Consignor används för att följa upp hur många av dina leveranser som kommer fram i tid, för sent och för tidigt. Denna information gör det möjligt för dig att se till att dina transportörers SLA nivåer följs och diskutera åtgärder om så inte är fallet. Läs mer om Carrier Performance här.

Inbound Symbol

CONSIGNOR FÖR INKOMMANDE FÖRSÄNDELSER

Consignor är perfekt för företag som har ett centralt distributionscenter som får inkommande försändelser som ska skickas vidare internt. Consignor ger en komplett översikt över den interna försändelsen och gör det möjligt att spåra paketet samt att meddela den interna mottagaren via e-post eller sms. Mer information om Consignor Inbound.