Home · Consignor Plattformen · Kostnadskontroll · Kostnadsöversikt
Cost Tracking symbol

Consignor ger dig översikt över dina kostnader

Få en heltäckande översikt över alla transportkostnader med returinformation, rapporter samt fakturakontroller.

HUR

  • Consignor får returinformation från transportörerna. Det handlar till exempel om fraktkostnader, försändelsens volym, vikt, osv.
  • Välj mellan olika rapporter i Consignor Portal för att få bästa möjliga överblick över dina transportkostnader.
  • Fakturakontrollen i Consignor Portal visualiserar skillnaderna mellan dina förväntade fraktavgifter och de fakturerade fraktavgifterna.

VARFÖR

  • Få översikt över dina transportkostnader.
  • Undvik felaktiga och för höga fakturabelopp.
  • Spara pengar på transporterna.
  • Förhandla om fraktavgifterna med dina transportörer.
  • Undvik transportsätt som inte passar din försändelse.

HÅLL ORDNING PÅ KOSTNADERNA MED RETURINFORMATION

Consignor hämtar returinformation från dina transportörer. Returinformationen kan till exempel bestå av den fakturerade kostnaden per försändelse från transportören. Du kan jämföra returinformationen från transportören med din egen information för att till exempel kontrollera att transportörens avgifter är korrekta. Sedan kan du utvärdera avvikelserna genom att göra en fakturarapport. Fakturarapporten i Consignor Portal hjälper dig med det.

FAKTURAKONTROLL VISUALISERAR AVVIKELSER

Med hjälp av rapporterna i Consignor Portal kan du hålla ett öga på dina transportörers fraktavgifter i fakturarapporten. Fakturarapporten visualiserar skillnaderna mellan dina förväntade fraktavgifter och transportörens fraktavgifter. Uträkningarna baseras på avtalet med din transportör. På så sätt blir det lättare för dig att vara medveten om kostnaderna, eftersom du kan kontrollera att du faktureras som förväntat. Tillsammans med till exempel statistikrapporten kan fakturarapporten bli ett användbart underlag när du ska förhandla om fraktavgifter med din transportör. Lär dig mer om hur de kan använda de andra rapporterna i Consignor Portal här.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande kostnadsöversikten i Consignor. Kontakta oss här.

 

Eller besök vår Help Center där du kan läsa mer om data i Consignor Portal.