Home · Consignor Plattformen · Kostnadskontroll · Fraktavgiftsberäkning
Cost Tracking symbol

Consignor beräknar dina fraktavgifter

Consignors fraktavgiftskalkylator visar den exakta fraktavgiften innan du skapar en försändelse. På så sätt har du full kontroll och kan hantera transporten med fördjupad ekonomisk förståelse.

Watch Robert explain how the Freight Rate Calculator in Consignor works.

Jämför uppskattade fraktavgifter med transportörens fakturerade pris i Consignors fraktavgiftskalkylator.

HUR

  • Fraktavgiftskalkylatorn i Consignor räknar ut dina fraktavgifter baserat på dina transportörsavtal.
  • Beräkna fraktavgiften innan du bokar försändelser.
  • De beräknade fraktavgifterna sparas i Consignor Portal.
  • Consignor kan exportera fraktavgifter till vilket annat system som helst

VARFÖR

  • Få en fraktavgiftsberäkning när du behöver det.
  • Jämför uppskattade fraktavgifter med transportörens priser.
  • Spara pengar på transporterna.
  • Använd som underlag vid förhandling med transportörer.

BERÄKNING AV FRAKTAVGIFT I CONSIGNOR

Fraktavgiftskalkylatorn i Consignor räknar ut dina exakta fraktavgifter baserat på avtalet som du har med den aktuella transportören. Consignor genomför uträkningen och ger dig den förväntade fraktavgiften, oavsett om ditt prisavtal baseras på avstånd, geografiska zoner, nationella/internationella försändelser och/eller indexpriser.

Den beräknade fraktavgiften visas för varje enskild försändelse innan du bokar försändelsen. På så sätt kan du enkelt jämföra det uppskattade priset med transportörens fakturerade pris i fakturarapporten i Consignor Portal.

BERÄKNING AV FRAKTAVGIFT VIA TRANSPORTÖRENS WEBBTJÄNST

Om transportören erbjuder en beräkningstjänst för fraktavgifter kan Consignor koppla upp sig mot den och ge dig en uppskattad fraktavgift, baserad på informationen som används för att skapa försändelsen (avsändare, mottagare, tjänst, volym, osv.) Vi sparar denna information precis som om Consignor hade gjort uträkningen med sitt eget verktyg, och därför har du samma fördelar när det gäller rapporter osv.

CONSIGNOR EXPORTERAR FRAKTBERÄKNINGAR

När du bokar en försändelse i Consignor laddas den beräknade fraktavgiften automatiskt upp i Consignor Portal. Där sparas den för att användas i efterföljande fakturakontroller. Du kan genomföra fakturakontroller med hjälp av rapport- och statistikverktyg i Consignor Portal. Detta gör det möjligt att kontrollera att enskilda försändelser har fakturerats korrekt av din transportör.

Om du behöver exportera fraktavgiftsberäkningen till ett annat system, t.ex. ditt e-handels-, ERP- eller WMS-system, kan Consignor göra det via API eller filedrop. Du kan alltså fortsätta att arbeta i företagets huvudsystem även när du använder fraktavgiftskalkylatorn.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande fraktavgiftsberäkning i Consignor. Kontakta oss här.

 

Eller besök vår Help Center där du kan läsa mer om fraktavgiftsberäkning: