Consignor skriver ut det du behöver

Etiketter, fraktbrev, fraktdokument och dokument om farligt gods. Consignor skriver ut de etiketter och dokument du behöver för dina försändelser.

Se Consignors landschef Gary förklara grunderna i Consignor

Se hur snabbt Consignor skrivar ut etiketter i den här videon.

HUR

  • Consignor skriver automatiskt ut de etiketter och dokument du behöver på mindre än en sekund.
  • Etiketterna och dokumenten skrivs ut enligt dina och transportörernas krav.
  • En integrering med DG Office gör det enkelt för dig att skriva ut dokument gällande dina försändelser av farligt gods.

VARFÖR

  • Snabb utskrift av etiketter.
  • Etiketter och andra dokument för dina försändelser skapas automatiskt.
  • Du sparar tid eftersom du slipper mata in data manuellt.
  • Du minskar risken för stavfel.
  • Dina transportörer sparar tid eftersom dina utskrifter stämmer överens med deras krav.

ENKEL OCH SNABB UTSKRIFT MED CONSIGNOR

Consignor hämtar automatiskt information om dina försändelser via en integrering med ditt serversystem. Detta effektiviserar pappersarbetet rörande dina försändelser, men det anpassar också dokumenten till dina olika transportörers format. Consignor kan skriva ut minst 30 000 etiketter i timmen, även när inställningarna är komplicerade och transportreglerna många.

Skriva ut etiketter
Consignor skriver ut dina etiketter på en termoskrivare i olika ursprungliga format (t.ex. EPL- eller ZPL-format för Zebra-skrivare) eller på en laserskrivare via Windows Label. Etiketterna skrivs ut direkt tack vare integreringen mellan ditt system och Consignor.

Om du behöver etiketten som fil kan du använda Skriv ut till fil-funktionen och få etiketten i PDF- eller BMP-format. Detta kan vara praktiskt om dina försändelser packas och etiketteras på en annan plats än där försändelsen skapas elektroniskt. Du kan också få Consignor att göra en massutskrift av etiketter, vilket kan vara bra om du t.ex. behöver skicka identiska försändelser till många mottagare på samma gång. Consignor ser alltid till att dina etiketter överensstämmer med din valda transportörs krav.

Det är även enkelt att skriva ut och skicka returetiketter via Consignor. Läs mer om returetiketter här.

Fraktbrev
Det finns flera sätt att skapa fraktbrev med hjälp av Consignor. Man kan skriva ut fraktbrev tillsammans med etiketter eller när man skickar data till transportören. Det går också att skicka informationen till transportören som sedan kan skapa och skriva ut fraktbrevet på egen hand. Oavsett hur du hanterar fraktbrevet kan Consignor automatisera processen. Du behöver bara välja ett alternativ som passar dig. Om du använder flera olika transportörer för dina försändelser kan du skilja på dem och automatisera hanteringen av fraktbrev från olika transportörer i Consignor.

Dangerous Goods
Tack vare en integrering med DG Office gör Consignor det enkelt för dig att skicka farligt gods. Integreringen garanterar att du har rätt dokumentation, och du kan skriva ut de Dangerous Goods-dokument du behöver för att lagligt transportera ditt farliga gods.

Läs mer om hur du skriver ut fraktdokument gällande farligt gods här.

Fraktdokument
Övriga dokument som du kan behöva för dina försändelser kan också skrivas ut via Consignor, t.ex. om du behöver dagliga rapporter om dina försändelser för att kontrollera att dina transportörer har hämtat dagens försändelser. Du kan också skapa anpassade etiketter och dokument i Consignor om du har särskilda önskemål eller om du vill skicka kuponger eller kampanjerbjudanden tillsammans med dina försändelser. Du kan utforma dina etiketter och dokument precis som du vill i Consignor. Precis som med dina etiketter kan du också göra en massutskrift av andra fraktdokument.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande utskriftsfunktionen i Consignor. Kontakta oss här.

 

Eller besök vår Help Center där du kan läsa mer om utskrifter i Consignor.