Vi är stolta över att få motta ISO 27001-certifieringen som visar på Consignors ambitioner om att leda en högkvalitativ informationssäkerhetsnivå.

ISO 27001 Information Security Management System är en internationell standard som är globalt erkänd för att hantera risker anknutna till informationssäkerhet.

ISO 27001-certifieringen är en bekräftelse från tredje part som visar att Consignor har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och säkerställer en hög säkerhetsnivå. Consignor granskades av DNV GL.

”På Consignor sätter vi kvalitet och säkerhet i första rum och är stolta över att blivit tilldelade denna certifiering. Denna certifiering återspeglar inte bara våra ambitioner gällande informationssäkerhet, utan försäkrar även våra kunder och partner om att Consignor hanterar data i enlighet med branschens högsta standarder för informationssäkerhet” säger Magnhild Mølnvik, Chief Governance Officer på Consignor.

Consignors Information Security Management System är föremål för löpande förbättringar och granskas årligen.

Läs mer om Consignors datasäkerhet här.

 


Text av Consignor, news@consignor.com

Vi kommer att hålla dig uppdaterad inom ämnet leverans. Följ Consignor på linkedin logo