News symbol

Consignor News

In this news section we keep up updated on news and events in our organisation as well as new features in our software.

Uppdaterad Terms of Use

Release notes allows you to see improvements and new features in each release of Consignor On-Premises, Consignor Portal and Consignor Shipment Server.

Nytt i Consignor

I versionsmeddelandet finns information om de förbättringar och nya funktioner som den nya versionen av Consignor On-premises, Consignor Portal och Consignor Shipment Server medför.

Ny prismodell för Consignors kundservice

På Consignor tror vi att det inte är särskilt svårt att åstadkomma bra kundservice – det handlar helt enkelt om att ge kunden tillgång till en expert när kunden behöver det, till ett förutsägbart pris. Därför börjar vi under de närmaste veckorna att använda en ny prispolicy för vår kundservice.

Nya kategorier i radar report

Nu finns det tre nya kategorier i radar report i Consignor Portal. Det ger dig bättre översikt över dina leveranser så att du kan ge ännu bättre service till dina kunder.

Nytt i Consignor Portal: Snabb och enkel användarhantering

Ett nytt förbättrat gränssnitt för användarhantering har lanserats idag. Gränssnittet för användarhantering har gjorts om med nytt utseende och lättare navigering. Det är nu även möjligt att administrera egna användarprofiler. Kundanvändarkonton Här kan du skapa och...

Skriv enkelt ut sändningslistor

När du skickar EDI med sändningsinformation till din transportör behöver du ibland skriva ut en ”end of day report”…